Zarządzenie nr 21

Informujemy, iż POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W GRYFICACH W DNIACH:

  • 27 GRUDNIA 2019 r. BĘDZIE NIECZYNNY
  • 14 GRUDNIA 2019 r. BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH od 07:15 do 15:15

Zmiana godzin pracy na podstawie:

ZARZĄDZENIA  NR 21
SZEFA KANCELARII  PREZESA  RADY  MINISTRÓW

z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników
urzędów administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia
2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505
oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
1) 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
2) 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.