Załatwianie sprawy w urzędzie

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach:

Wtorek: 9:00 – 10:00


Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach

 codziennie 7:15 – 15:15,

 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach przy ul. Śniadeckich 46 c


Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach

ul. Śniadeckich 46c; 72-300 Gryfice
lub przesyłać faksem na numer: 91 384 49 38


Przyjmowanie korespondencji:

W Sekretariacie Urzędu – w Gryficach

przy ul. Śniadeckich 46c; 72-300 Gryfice

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Dział VIII (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 – tekst jednolity).