Inspekcja Weterynaryjna w Gryficach

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach w sprawie zapewnienia zwierzętom właściwych warunków w okresie letnim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach przypomina o obowiązku zabezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz domowych przed działaniem wysokich temperatur w okresie letnim. Szczególnie o konieczności zapewnienia stałego dostępu do wody oraz możliwości ochrony przed słońcem.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”
(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

Szkolenie w zakresie
uboju zwierząt poza rzeźnią

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach informuje, że istnieje możliwość odbycia szkolenia w zakresie uboju zwierząt poza rzeźnią w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z sekretariatem PIW Gryfice.

Zadzwoń

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek – Piątek
7:15 – 15:15
Dyżur w każdy Poniedziałek
15:15 – 18:00

ADRES

ul. Śniadeckich 46c
72-300 Gryfice

DANE KONTAKTOWE

tel.: 91 384 76 59
fax: 91 384 49 38


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach

lek.wet. Zbigniew Banaś
tel.: 91 384 76 59 wew. 23
tel. kom.: 789 389 364

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach:

Wtorek: 9:00 – 10:00

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do UE produktów pochodzenia zwierzęcego.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Ważną drogą rozprzestrzeniania wirusa ASF jest skarmianie zwierząt odpadkami żywności. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże, wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby.

Więcej informacji o ASF

APEL do hodowców drobiu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii 

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie
ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych
zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
̵  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

Więcej informacji o HPAI

PAMIĘTAJ ZWIERZĘ TO NIE RZECZ!!!!

Warunki jakie musisz zapewnić swojemu psu.

  • Schronienie
  • Woda i karma
  • Sposób utrzymywania
  • Opieka weterynaryjna
  • Szczepienia

Chroń psa przed pasożytami! Zabezpiecz psa przed pchłami i kleszczami specjalną obrożą lub kroplami, które nabędziesz u lekarza weterynarii. Pamiętaj, że pies powinien być odrobaczany, zapobiegniesz roznoszeniu wielu pasożytów na ludzi i zwierzęta gospodarskie (glisty, tasiemce).

Wysterylizuj/wykastruj swojego psa lub kota a unikniesz niechcianych szczeniąt/kociąt. To mit, że samica musi chociaż raz mieć młode!!! Dzięki zabiegowi zmniejszysz ryzyko wystąpienia wielu chorób. Kastracja/sterylizacja nie jest nakazana prawem ale może zapobiec bezdomności zwierząt. Pamiętaj, że warunki w jakich utrzymujesz psa są kontrolowane przez Inspekcję Weterynaryjną, Policję, Straż Miejską oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (TOZ, Animals, straż dla zwierząt itp.). Jeśli dopuszczasz się naruszeń w utrzymaniu zwierząt możesz ponieść konsekwencje.

Więcej o prawach zwierząt