Afrykański Pomór Świń

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do UE produktów pochodzenia zwierzęcego.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Ważną drogą rozprzestrzeniania wirusa ASF jest skarmianie zwierząt odpadkami żywności. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże, wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby.

Zmiany w przepisach UE dotyczących zwalczania ASF

W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 129 z dnia 15 kwietnia 2021 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji  (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomu świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach informuje, że do dnia 5 maja 2021 r. będą obowiązywały dotychczasowe zasady przemieszczeń świń, uppz, produktów zwierzęcych pochodzących od świń, w tym sposobów znakowania mięsa wieprzowego oraz jego produktów zawartych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF.


Do pobrania:

Wzór spisu świń

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie

Lista preparatów do dezynfekcji rąk

Rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

Rejestr środków transportu

Dokumentacja przeglądu budynków


Ulotki informacyjne:

Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF

Ulotka informacyjna cz. I cały kraj

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY  CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ >>

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń >>