Protokół komisji ds. rozpatrywania wniosków lekarzy weterynarii o wyznaczenie na rok 2020

Do Inspektoratu Weterynarii PIW w Gryficach nie wpłynęły wnioski na wyznaczenie do wykonywania niektórych czynności – brak chętnych.

Do pobrania:

Protokół z posiedzenia komisji