Import produktów rolnych z Ukrainy

Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi

Zdecydowaliśmy o zakazie przywożenia od 15 kwietnia do 30 czerwca do Polski z Ukrainy m.in.:

 • zboża,
 • mięsa drobiowego,
 • jaj,
 • mleka i przetworów mlecznych,
 • wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, koziny,
 • produktów pszczelich,
 • cukru,
 • suszu paszowego.

Wprowadzimy powszechny skup zboża
Minimalna cena skupu zboża będzie wynosić 1400 zł za tonę pszenicy.

Będziemy kontynuować dopłaty do nawozów

 • Wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na dopłaty do nawozów na zasadach podobnych do poprzedniego naboru.
 • Na konta rolników wpłynęło wówczas około 3 mld zł.

Zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego

 • Wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do poziomu 2 zł/l.