Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania niektórych zadań w 2021

Wykaz lekarzy weterynarii i osób posiadających odpowiednie kwalifikacje wyznaczonych do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gryficach w 2021 r.

Lp. Imię i Nazwisko Rodzaj wyznaczenia Umowa zawarta do
1 lek. wet.

Marek Groblewicz

Badania rozpoznawcze; pobieranie próbek do badań; badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

(teren – powiat Gryfice);

31.12.2021 r.
2 tech. wet. Marcin Minko Czynności pomocnicze przy poskramianiu zwierząt oraz prowadzeniu dokumentacji przy wykonywaniu badań rozpoznawczych  przez lek. wet. Marka Groblewicza  ( teren – powiat Gryfice); 31.12.2021 r.
3 lek. wet.

Tomasz Mruk

Badania rozpoznawcze; pobieranie próbek do badań

(teren – powiat Gryfice);

 

31.12.2021 r.
4 tech. wet.

Mieczysław Perużyński

Czynności pomocnicze przy  poskramianiu zwierząt oraz prowadzeniu dokumentacji przy wykonywaniu badań rozpoznawczych przez lel. wet. Tomasza Mruka (teren – powiat Gryfice);

 

31.12.2021 r.
5 lek. wet. Marcin Sczogiel Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni – ( teren – powiat Gryfice); 31.12.2021 r.
6 lek. wet. Paulina Stapurewicz Badanie zwierząt umieszczanych na rynku krajowym oraz wystawianie świadectw zdrowia – ( teren – powiat Gryfice); 31.12.2021 r.
7 lek. wet. Edmund Rogoża Badanie zwierząt umieszczanych na rynku krajowym oraz wystawianie świadectw zdrowia – ( teren – powiat Gryfice). 31.12.2021 r.

Do pobrania: