Obowiązki urzędu zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. „o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

Zgodnie z art. 14 w/w ustawy w Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gryficach, osobą pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach.