Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

mgr inż. Agnieszka Herman
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. higieny pasz i utylizacji
tel.: 91 384 76 59 wew. 29
aherman@piw.gryfice.org

lek. wet. Katarzyna Czechowicz
Inspektor Weterynaryjny
ds. bezpieczeństwa żywności
tel.: 91 384 76 59 wew. 30
kczechowicz@piw.gryfice.org

inż. Wojciech Czerewaty
Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. rolniczego handlu detalicznego
tel.: 91 384 76 59 wew. 28
wczerewaty@piw.gryfice.org