Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. higieny pasz i utylizacji
tel.: 91 384 76 59 wew. 29
aherman@piw.gryfice.org

Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. rolniczego handlu detalicznego
tel.: 91 384 76 59 wew. 28
wczerewaty@piw.gryfice.org