Zmiana przepisów w zakresie utrzymywania zwierząt futerkowych!

Z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zwierząt futerkowych.

Wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są norki lub tchórze muszą być zabezpieczone podwójnym i trwałym ogrodzeniem.

Jedno z ogrodzeń musi być lite, bez szczelin a jego wysokość powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Drugie ogrodzenie powinno być wykonane z siatki lub innego materiału odpornego na przegryzienie przez norki i tchórze, o otworach których średnica uniemożliwia przedostanie się tych zwierząt i ogrodzenie to umieszcza się w podłożu co najmniej na 50 cm na całej długości.

Kolejność ogrodzeń jest dowolna, jednakże w każdym rogu wewnętrznego ogrodzenia umieszcza się pułapkę żywołowną, którą sprawdza się co najmniej raz dziennie.

Powyższe jak i pozostałe wymogi w zakresie utrzymywania zwierząt futerkowych regulują § 29 – § 32 rozporządzenia MRiRW z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 127).