Zarządzenie w sprawie dnia wolnego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach ogłasza dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia.

Treść zarządzenia >