Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania niektórych zadań w 2018

Wykaz lekarzy weterynarii i osób posiadających odpowiednie kwalifikacje wyznaczonych do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gryficach w 2018 roku. 

Lp. Imię i Nazwisko

Rodzaj wyznaczenia

1 lek. wet.
Maria Miszczak
Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni, badanie mięsa zwierząt łownych – Terenowa Pracownia Badania Mięsa nr 05-33, ul. Śniadeckich 44B, 72-300 Gryfice; badanie zwierząt umieszczanych na rynku krajowym  oraz wystawianie świadectw zdrowia ;
(teren – powiat Gryfice)
2 lek. wet.
Marek Groblewicz
Badania rozpoznawcze; pobieranie próbek do badań;
(teren – powiat Gryfice)
3 lek. wet.
Tomasz Mruk
Badania rozpoznawcze; pobieranie próbek do badań;
(teren – powiat Gryfice) 
4 tech. wet.
Mieczysław Perużyński
Czynności pomocnicze:  poskramianie zwierząt; prowadzenie dokumentacji przy wykonywaniu badań rozpoznawczych;
(teren – powiat Gryfice)
5 tech. wet.
Marcin Minko
Czynności pomocnicze:  poskramianie zwierząt; prowadzenie dokumentacji przy wykonywaniu badań rozpoznawczych;
(teren – powiat Gryfice)

Do pobrania:

protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków lekarzy weterynarii lub osób  posiadających kwalifikacje do niektórych czynności pomocniczych, ubiegających się o wyznaczenie na 2018 rok