Spis zwierząt

W związku ze zbliżającym się końcem roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach przypomina, że wszyscy posiadacze zwierząt gospodarskich są zobowiązani dokonać co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt. Wynik spisu winien być umieszczony w księdze rejestracji odpowiednio świń/owiec/kóz/bydła. Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt ustalone podczas spisu posiadacz zwierząt jest zobowiązany przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.