Protokół o wyznaczeniu lekarzy weterynarii na rok 2022

Do pobrania protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do niektórych czynności pomocniczych, ubiegających się o wyznaczenie na 2022 rok wraz z wykazem lekarzy: