Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
tel.: 91 384 76 59 wew. 26
msmigielska@piw.gryfice.org

Starszy Inspektor weterynaryjny
ds. ochrony zdrowia zwierząt
tel.: 91 384 76 59 wew. 27
dczerewaty@piw.gryfice.org

Inspektor weterynaryjny
ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
tel.: 91 384 76 59 wew. 27
kgawrys@piw.gryfice.org

Inspektor weterynaryjny
ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
tel.: 91 384 76 59 wew. 32
pmielnikiewicz@piw.gryfice.org