Harmonogram egzaminów dot. wytwarzania pasz leczniczych

Zarządzenie nr D 110.01.2019
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie
z dnia 15.01.2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

  

§ 1

 Na podstawie § 4. Rozporządzenia MRiRW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego (Dz.U.2007.27.182 z dnia 2007.02.20) zarządza się, co następuje.

§ 2

 Egzamin ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego zostanie przeprowadzony przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w nw. terminach stanowiących „Harmonogram egzaminów”:

– 05 czerwca 2019 r.;

– 10 września 2019 r.;

– 10 grudnia 2019 r.

§ 3

 Informacja dotycząca terminów egzaminów zostanie udostępniona na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii.

  § 4

 Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu, zgłaszają zamiar przystąpienia do egzaminu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii co najmniej 30 dni przed wybranym terminem egzaminu.  

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr n. wet. Maciej L. Prost
Zachodniopomorski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii