Zespół ds. finansowo – księgowych i administracyjnych

ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSOWO – KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Urszula Karpińska
Główny Księgowy
tel.: 91 384 76 59 wew. 25
ukarpinska@piw.gryfice.org

mgr Ewelina Czechowska
Księgowa
tel.: 91 384 76 59 wew. 31
eczechowska@piw.gryfice.org

mgr Małgorzata Major
Referent
tel.: 91 384 76 59 wew. 21
mmajor@piw.gryfice.org