Szkolenie w zakresie uboju zwierząt poza rzeźnią

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach informuje, że istnieje możliwość odbycia szkolenia w zakresie uboju zwierząt poza rzeźnią w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z sekretariatem PIW Gryfice tel. 91 384 76 59.

Czytaj dalej


Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania niektórych zadań w 2022

Wykaz lekarzy weterynarii i osób posiadających odpowiednie kwalifikacje wyznaczonych do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gryficach w 2022 r. Lp. Imię i Nazwisko Rodzaj wyznaczenia Umowa zawarta do 1 lek. wet. Marek Groblewicz  Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni; badania rozpoznawcze; pobieranie próbek do badań- (teren – powiat Gryfice);   […]

Czytaj dalej


Wybór ofert

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach przedstawia wyniki z wyboru ofert na ogłoszone zapytania ofertowe na wykonanie prac remontowych w PIW Gryfice. Do pobrania: Wynik zapytania ofertowego – naprawa dachu Wynik zapytania ofertowego – prace remontowe

Czytaj dalej


Zmiany w przepisach UE dotyczących zwalczania ASF

W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 129 z dnia 15 kwietnia 2021 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji  (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomu świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach informuje, że do dnia 5 maja 2021 r. […]

Czytaj dalej


Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane co do zasady bez wcześniejszego powiadomienia. 1. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli oraz legitymację służbową oraz pouczyć o […]

Czytaj dalej